Вижте резултатите от нашите лечения

Казват, че една картина струва колкото хиляди думи. Вие, нашите пациенти, не винаги знаете какво е възможно да се постигне при едно лечение. А и бихте искали да видите, какъв ще бъде крайният резултат от терапията ви. За да добиете представа, тук сме подготвили галерия която показва наши пациенти в началото и след последното посещение в нашият кабинет.

Ортодонтско лечение с Invisalign, пац на 14 г, ж

Тази млада дама дойде при нас с желание да подредим зъбите и, без да вадим никой от постоянните. Видно е, че двата централни резеца са изпъкнали напред, левият кучешки е “по-високо”. Всички тези нейни оплаквания бяха отсранени за около година и три сета алайнери

Ортодонтско лечение с Invisalign на 10г, м

Това момче бе доведено при нас малко след като е бил навършил 10г. Причината, заради която е доведен, е доста видима – кривите централни зъби и сякаш скритият зад всички горен втори резец. Макар и лечението все още да не е завършило, е видно, че основните проблеми са разрешни. В едно от посещенията, бащата на пацинта ни сподели: ” Не вярвах, че ще успеем да постигнем нещо с тези пластмаси”

Ортодонтско лечение с Invisalign, 27г, ж

Една от първите ни пациентки с Invisalign. Струпването на зъбите във фронта е повече от видимо. МК ни се довери, а резултатите дойдоха за по-малко от година – 44 седмици.

Ортодонтско лечение с Invisalign, 18г, м

Пациентът доиде при нас, с основно оплакване, че няколко от горните зъби са “леко криви”. Зад този на вид малък проблем, често се крие едно типичен за континента проблем – дъвкателните зъби са преместени напред, и за предните не е останало място, затова те са “завъртени и криви”. Лечението често е по-времеемко, отколкото пациентът си представя. В този случай, ни отне малко повече от година, но понякога подобни лечения отнемат дори две.

Ортодонтско лечение с Invisalign 26г, м

Изключително дълбока захапка комбинирана с горни предни зъби наклонени почети под 45 градуса спрямо посоката, в която трябва да са. Проблемът беше успешно разрешен за малко над година и половина, с три сета алайнери